Uddannelsesapotek

Uddannelsesapotek

Hillerød Krone Apotek er godkendt uddannelsesapotek for:

  • Farmaceutstuderende på studieophold i 6 måneder i forbindelse med deres uddannelse
  • Farmakonomelever i et uddannelsesforløb på 3 år, hver er veksles imellem praktik-perioder og skoleforløb

 

Som kunde vil dette betyde at:

Du som kunde på vores apotek vil blive mødt af både elever og studerende. Dette er en faglig styrke, da farmakonomeleverne altid bliver undervist i nyeste viden inden for vores område og også har interesse i, at det skal komme dig til gode. De farmaceutstuderende har inden studieopholdet 3 ½ års boglig viden, de er klar til at dele med dig. Vi er med til skabe fremtidens farmakonomer og farmaceuter, så du i fremtiden kan blive ekspederet af uddannet personale på landets apotekere.

 

Er du interesseret i at blive farmakonom eller farmaceut?

Vi ansætter årligt farmakonomelever på Hillerød Krone Apotek. Hvis du mener det kunne være noget for dog og er interesseret i at blive ansat på netop vores apotek så send os en ansøgning. Det kan være en god ide at læse på http://www.pharmakon.dk/farmakonomuddannelsen

 

Vil du være farmaceut, så skal du søge ind på uddannelsen via Den Koordinerede Tilmeldning http://www.optagelse.dk/videregaaende/index.html

 

På http://pharmaschool.ku.dk/ kan du se listen over uddannelsesapoteker.