Hvem er vi?

Hvem er vi?

Hillerød Krone Apotek ejes og drives af Farmaceut Heidi Eirheim, der har haft bevilling til apoteket siden 1.november 2019

 

På apoteket har vi yderligere 3 farmaceuter

Anne-Mette som er informationsansvarlig

Vinnie som er rejsevaccinatør og skrankeansvarlig

Zarina som på skift er på Kronen og i Ullerød

 

Den største gruppe på apoteket er farmakonomer. Her kan du møde:

Kate som er stedfortræder for apotekeren og som også styrer bogholderi og er kvalitetsansvarlig

 

Lisa som er ansvarlig for Ullerød Apotek. Hun hjælpes at det resterende-team som er: Line, Lisette, Pernille og Sanne. Alle kan du møde i Ullerød og på Krone Apoteket, hvor de hver især har specifikke opgaver som hudpleje, kosttilskud og kampagner m.m. I Ullerød kan du også møde Pia som er servicemedarbejder.

Anette som er ansvarlig for Øst Apoteket. Hun hjælpes af Marlene og Addi som også hører til ØST-teamet.  Du kan også møde dem på hovedapoteket, hvor de hver er ansvarlige for andre opgave f.eks. ernæring, Tjek på inhalation, elever, Facebook og dosisdispensering. I ØST kan du også møde Charlotte, som er servicemedarbejder og sørger for varer og diverse andre opgaver.

 

Du kan også møde vores ansatte som er under uddannelse:

Tine som er 2.års elev

Nanna og Olivia, som er 1. års elever

 

Vi har også vores 3 chauffører Erik, John og Anne som du kan møde på deres daglige ture rundt omkring i Hillerød og omegn.

Vi har også servicemedarbejder Helle som tager sig af de daglige leveringer af varer og som også har andre daglige gøremål i huset.

De fleste år har vi fra februar til juli farmaceutstudende på studieophold. De har læst i 3 1/2 år på dette tidspunkt, og har således 1 1/2 år tilbage af deres studietid. På apoteket skal de lære om det almindelige apoteksarbejde og indgå i ekspeditioner m.m. Derudover har de særlige opgaver, studiebesøg hos læger, projekter og selvstudier m.m.

 

Lidt om de uddannelser vores ansatte har:

Apotekeren

En apoteker er den person, der ejer apoteket. For at blive apoteker skal man have bestået den farmaceutiske kandidateksamen. Bevillingen til at drive et apotek gives af Sundhedsministeren efter ansøgning ved en ledig bevilling. Apotekeren er overordnet ansvarlig for, at alt foregår efter gældende regler.

Farmaceut

En farmaceut har gennemgået en femårig akademisk sundheds- og naturvidenskabelig uddannelse på Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet. Farmaceutuddannelsen består af 4 ½ års studie i naturvidenskabelige fag indenfor fysik, kemi, biologi og farmakologi, m.m., samt ½ års studieophold på apotek eller medicinalvirksomhed. Du kan få yderligere information om farmaceutuddannelsen her.

Apoteket har hvert forår to farmaceutstuderende på studieophold i 26 uger. De har læst i 3½ år på dette tidspunkt, og har således 1½ år tilbage af deres studietid. På apoteket skal de lære om det daglige apoteksarbejde og indgå i ekspeditioner m.m. Derudover har de særlige opgaver, studiebesøg hos læger, projekter og selvstudier m.m.

Farmakonom

En farmakonom (tidligere apoteksassistent) har gennemgået en treårig kombineret praktisk og teoretisk uddannelse. Farmakonomelever gennemgår praktikdelen på apoteket, hvor dele af det uddannede personale underviser eleven.

I løbet af den treårige uddannelse er eleven 23 uger på skole og modtager her teoretisk undervisning inden for bl.a. medicinsk-farmaceutiske, samfundsfarmaceutiske og humanistiske fag. Den teoretiske undervisning foregår på Apotekerforeningens kursusejendom, Pharmakon, i Hillerød. Skoleopholdene varierer fra 2 til 3 ugers varighed. Elever starter deres uddannelser 1. september. For yderligere information om farmakonomuddannelsen, Klik her, eller kontakt apoteket hvis du er interesseret i at komme i lære som farmakonomelev.

Apoteker Heidi Eirheim